lotuszorg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Welkom op de homepage van de STICHTING LOTUSZORG OVERBETUWEHet doel van de stichting is het voeren van curatele, bewind en/of mentorschap, door de kantonrechter ingesteld over personen die niet of onvoldoende in staat zijn hun eigen materiële en/of immateriële belangen zelf te behartigen.

Vanaf 2010 is de stichting benoemd tot bewindvoerder. Sinds 2014 kan de stichting ook benoemd worden als mentor (in combinatie met bewindvoerder) of als curator.

De stichting, bestuur en medewerkers wensen een betrouwbare partner te zijn. De stichting werkt alleen op basis van de benoeming door de kantonrechter.

De kantonrechter ziet toe dat Lotuszorg in alle individuele benoemingen voldoet aan de eisen die de wet aan curatoren, bewindvoerders en mentoren stelt.  Diensten buiten de wettelijke controle van de kantonrechter worden niet aangeboden.

De economische, sociale en culturele rechten conform de artikelen 22 en 25 van de Universele Verklaring van de rechten van de Mens, over de verwezenlijking van economische, sociale en culturele rechten, respectievelijk een levenstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn, zijn voor Lotuszorg een goed vertrekpunt voor haar missie.

We nemen onze cliënten serieus. We zijn een betrokken organisatie bij het stabiliseren van de leefsituatie van onze cliënten. Bij haar taakvervulling gaan we uit van de levensovertuiging, godsdienstige gezindheid en culturele achtergrond van de betrokken cliënt. We verplaatsen ons in de eigen positieve waarde en normen van cliënt en respecteren daarbij ook de uitgangspunten volgens het VN verdrag inzake van rechten van personen met een handicap (artikel 12) als richtsnoer.

 

We werken hard aan een nieuwe website.  
(homepage  beschikbaar met beperkte gegevens)

contact:
Stichting Lotuszorg Overbetuwe

postbus 179, 6660 AD  Elst

info@lotuszorg.nl

0481- 45 46 77

Lotuszorg is telefonisch bereikbaar

(gewijzigde bereikbaarheid)
maandag 9.00 - 12.00 uur
dinsdag  9.00 - 17.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur
donderdag 9.00 - 17.00 uur 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu